Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Fiodor Filip, Leontij Jegorowicz Andrachanow, Władimir Grigorjewicz Andrianów, Tadeusz Andrzejczuk, Apiaki, Archip Iwanowicz Archipow, Wasilij Jakowlewicz Artiemiew, Iwan Stiepanowicz Astachow, Ilja Ałłarionowicz Awsiejew, Georgij Filip Baranow, Aleksander Jan Batujew, Wasilij Nikitowicz Bessmiertnyj, Grigorij Fiedorowicz Botkow, Wasilij Jegorowicz Britwin, Fiedor Fieoktistowicz Buriak (Busiak), Gieorgij Iljicz Burichajko, Aleksiej Leontiewicz Cepajew, Pietr Romanowicz Charitonow, Adolf FiodorowiczCzerczik, Paweł Dmitrijewicz Czernych, Józef Michał Drozdek, Jan Stefan Dziork, Aleksander Jefim Edelman, Iwan Pietrowicz Fiedosiejew, Jakow Jefimowicz Fieoktistow, Anatolij Iljicz Fokin, Władimir Grigorjewicz Frejberg, Wasilij Jakowlewicz Frołow, Leonid Aleksiejew Gamazin, Fiedor Siemionowicz Garmolenko, Marian Gawlik, Fiedor Pietrowicz Gieriega, Piotr Aleksandrowicz Gołubcow, Włodzimierz Gotszałek, Wasilij Pawłowicz Jabłokow, Nikołaj Jakowlewicz Jakowlew, Aleksiej Wasiljewicz Jarowienko, Małow Nikiticz Jefrejtor, Wasilij Iwanowicz Jefriemow, Iwan Wasiljewicz Jegorow, Michaił Jegorowicz Jegorow, Wasilij Iwanowicz Jeśkow, Iwan Antonowicz Jewglewskij, Grigorij Iwanowicz Jonow, Jan Kalinski, Antoni Karpowicz Garasimczuk, Iwan Toworowicz Katolik, Iwan Jefimowicz Kiriczenko, Afanasij Romanowicz Klech, Jemieljan Dmitrijewicz Klinkowskij, Wasilij Grigoriewicz Kliujew, Józef Kmak (Kunak), Julian Koniszewski, Paweł Siemianowicz Kopył, Matwiej Grzegorz Korotajew, Jan Kosowski, Iwan Fiedorowicz Kotkudak, Piotr Josifowicz Kuciuk, Andriej Ignatjewicz Kudriawcew, Bronisław Kuk, Władimir Grigoriewicz Kukuszkin, Antoni Bolesław Kulczycki, Fiedor Korniejewicz Kulius, Aleksiej Mitrofanowicz Lichorad, Timofiej Lonkij (Legkkij), Michaił Jegorowicz Łaczugin, Siergiej Iwanowicz Machniew,Mieczysław Mackowicz, Teodor Magalas, Achmed Magomiedow, Andriej Paranowicz Maksimow, Georgij Fiedorowicz Martyniuk, Paweł Pietrowicz Matijenko, Michał Piotr Meszkow, Sergiej Piotr Miakkow, Sergiej Iwanowicz Michajłow, Kazimierz Jan Michalak, Taras Pietrowicz Mielniczenko, Stiepan Iwanowicz Morozow, Siemien Wasiljewicz Niestierow, Włodzimierz Nikidorow, Siergiej Aleksandrowicz Nikitin, Michał Dymitr Nikulin, Władysław Olejnik, Ludwik Olszewski, Prokopij Aleksandrowicz Oparin, Trofim Romanowicz Ostrouszko, Wasilij Iwanowicz Papykin, Stiepan Wasiljewicz Pawkin, Aleksander Maksimowicz Pierwaków, Bronisław Pociecha, Mikołaj Aleksiej Poltoracki, Ustin Jefremowicz Pozniakow, Afanasij Daniłowicz Riedko, Władimir Grigorjewicz Rohkin, Grigorij Michajłowicz Rożkow, Nikołaj Jakowlewicz Sieleznikow, Iwan Korniejewicz Sielizar, Aleksiej Iwanowicz Siergijenko, Fiedor Tichonowicz Sołdatienkow, Aleksander Iwanowicz Starkow, Aleksander Władimirowicz Starodubow, Aleksander Iwanowicz Stieblew, Siergiej Nikołajewicz Stiepin, Józef Marcin Szadorski, Aleksiej WasiljewiczSzafiejew, Nurtdimow Szejmuchamiel, Grzegorz Tichon Szewczuk, Iwan Aleksiejew Sziłow, Leonid Stiepanowicz Sziszkin, Nikołaj Stiepanowicz Szmielkow (Szniżelkow), Michaił Nikitowicz Szuszko, Wiktor Aleksandrowicz Tamanin, Wasilij Iwanowicz Tigtynko, Aleksiej Iwanowicz Udałow, Julian Warszawski, Siergiej Wasiljewicz Wasiljew, Grigorij Grigorjewicz Zabawiczew, Jakow Matwiejewicz Zubow, Paweł Jakowlewicz Żelezniak, Iwan Josifowicz Żuk, 4161 osób nn.