Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Zdzisław Skrago mieszka w Rumi. Z wykształcenia jest historykiem. Ukończył Studium Nauczycielskie w Bydgoszczy i Uniwersytet Gdański. Pracował w różnych przedsiębiorstwach będąc jednocześnie nauczycielem. Jako przewodnik turystyczny po Trójmieście specjalizował się w oprowadzaniu wycieczek dydaktycznych na temat Style w architekturze i sztuce gdańskiej. Przez wiele lat organizował międzyszkolne konkursy historyczne popularyzujące wśród młodzieży dziedzictwo kulturowe mieszkańców Gdańska i Pomorza. Jest autorem książki Osadnictwo w Gdańsku 1945-1947 oraz współautorem przewodników: Zabytki archikatedry oliwskiej Organy oliwskie.

Fascynacje i zainteresowania autora decydują o zawartości tej strony internetowej. Teksty i zdjęcia udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL). 

               
 

Herby ziem i miast skąd pochodzą opisywane lub sfotografowane na stronie zabytki