Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Wstęp

Kalendarium

Budowla w zarysie ogólnym

1 - Nagrobek rodziny Kosów z ok. 1620 r.
2 - Ołtarz Wszystkich Świętych z 1653 r.
A - Kaplica chrzcielna z ołtarzem św. Jana Nepomucena 1610 r. - 1612 r.
3 - Ołtarz św. Szczepana i Wszystkich Męczenników z 1649 r.
4 - Pieta z 1910 r.
5 - Ołtarz św. Michała Archanioła z drugiej poł. XVII wieku
B - Portal główny z 1688 r. i kruchta północna z 1910 r.
6 - Ołtarz św. Antoniego z 1683 r.
7 - Feretron Matki Bożej Oliwskiej
8 - Ołtarz Najświętszego Sakramentu z 1663 r.
9 - Stalle renesansowe z 1599 r.
10 - Ołtarz św. Kazimierza z 1635 r.
11 - Dawny ołtarz główny z 1605 r.
12 - Ołtarz Czterech Doktorów Kościoła z 1645 r.
13 - Ołtarz Czterech Ewangelistów z drugiej poł. XVII wieku
14 - Ołtarz Trzech Króli z 1647 r.
15 - Ołtarz Przemienienia Pańskiego z lat 1683-1695
16 - Ołtarz św. Andrzeja z lat 1641-1667
17 - Ołtarz Jezus przed Piłatem z lat 1683-1695
18 - Ołtarz Apostołów Piotra i Pawła z lat 1617-1630
19 - Ołtarz Cierniem Ukoronowanie z lat 1683-1695
20 - Ołtarz św. Katarzyny i Świętych Dziewic z 1646 r.
21 - Portal przejścia do Pałacu Opatów z 1646 r.
C - Kaplica św. Krzyża i krypta biskupów gdańskich
22 - Ołtarz św. Wojciecha i św. Krzyża z 1674 r.
23 - Ołtarz św. Jana Chrzciciela z 1645 r.
24 - Wielki baldachim z 1716 r.
25 - Ołtarz św. Marcina z 1644 r.
26 - Epitafium opata Dittharda z XVI wieku
27 - Epitafium Heidensteinów z lat 1616-1621
28 - Obelisk ku pamięci Georga von Hülsena z 1760 r.
29 - Mały baldachim z 1653 r.
30 - Zakrystia z pierwszej poł. XIII wieku
31 - Lawabo i portal zakrystii z 1635 r.
32 - Ołtarz św. Józefa z 1637 r.
33 - Grobowiec książąt pomorskich z 1615 r.
34 - Małe organy z lat 1758-1762
35 - Ambona z drugiej poł. XVIII wieku
36 - Epitafia opatów Geschkaua (z 1587 r.) i Konarskiego (z 1616 r.)
37 - Tablice fundatorów i dobrodziejów z 1613 r.
38 - Stalle z 1604 r.
39 - Ołtarz główny z lat 1688-1693
40 - Płyty nagrobne z XVII-XVIII wieku
D - Kaplica Mariacka
41 - Obrazy prostokątne z 1615 r. i owalne Andrzeja Stecha z 1694 r.
42 - Pozytyw organowy z lat 1966-1968
43 - Duże organy z lat 1763-1788

Bibliografia

 1. Archikatedra w Oliwie – przewodnik, red. B. Kędziorski, Wrocław 2004.
 2. Bogdanowicz S., Katedra w Oliwie, Piechowice (brak roku wydania).
 3. Dąbrowski K., Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI w., Gdańsk 1975.
 4. Gliński M., Kukliński J., Kronika Gdańska 997-1997, t. I, Gdańsk 1998.
 5. Iwicki  Z., Nekropolia oliwska, Gdańsk 2004.
 6. Iwicki Z., Oliwa wczoraj i dziś, Gdańsk 2001.
 7. Karpowicz M., Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994.
 8. Kędziorski B., Skrago Z., Bazylika archikatedralna w Gdańsku Oliwie, Gdańsk 2007.
 9. Kędziorski B., Skrago Z., Organy oliwskie, Gdańsk 2007.
 10. Kilarski M., Mamuszka F., Stankiewicz J., Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk-Gdynia 1957.
 11. Mamuszka F., Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985.
 12. Pasierb S. J., Malarz gdański Herman Han, Warszawa 1974.
 13. Piwek A., Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku, Pelplin 2006.

 Autor: Zdzisław Skrago

Teksty i zdjęcia udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)