Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

„Porta Magna” - główna brama wjazdowa do klasztoru - wkomponowana jest w czternastowieczny Dom Bramny, w którym była kaplica. Brama wraz z kaplicą zburzone zostały w 1577 roku w czasie buntu gdańszczan przeciwko królowi Stefanowi Batoremu. Po ostatecznej odbudowie w 1607 roku kaplica poświęcona została Matce Bożej i św. św. Benedyktowi z Nursji i Bernardowi z Clairvaux.

Kaplica i Dom Bramny od 1709 roku nazywane były kaplicą Zarazy i Domem Zarazy. Przypominano w ten sposób epidemię dżumy z 1709 roku, która spowodowała śmierć 300 oliwian, w tym 9 mnichów. W czasie epidemii właśnie w kaplicy Domu Bramnego odprawiano msze dla wiernych, ponieważ kościoły klasztorny i św. Jakuba były zamknięte dla mieszkańców wsi.

Po 1864 roku wnętrza domu przebudowano na biura oliwskich wójtów i areszt, a po 1910 roku Dom Bramny wynajęto na mieszkania. Obecnie znajduje się w nim siedziba Stowarzyszenia "Stara Oliwa".

Autor zdjęć: Piotr Sasin

Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
Szczegóły Pobierz obraz
 
 
Powered by Phoca Gallery