Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

 Z Rumią związany jest św. Jan Nepomucen. Był to patron wsi, a obecnie jest on patronem jednej z dzielnic miasta, Starej Rumi. Jan Nepomucen był bardzo popularnym świętym potrydenckiego kościoła katolickiego. Według tradycji ludowej ten święty chroni wiernych przed powodziami (został utopiony w Wełtawie w Pradze czeskiej), stąd jego figury często stawiano na mostach i przeprawach, przy rzekach, stawach i jeziorach. Chroni również pola i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą, jest też patronem spowiedzi i penitentów. W Polsce od czasów króla Stanisława Leszczyńskiego Jan Nepomucen definiowany był jako patron wspólnoty słowiańskiej podkreślający bliskość nacji polskiej i czeskiej.

W Rumi jego kapliczka stała aż do drugiej wojny światowej przy ulicy Kościelnej na wysokości szkoły. Okupant hitlerowski wiarę katolicką w Rumi kojarzył z Polakami, stąd część jego przedstawicieli naigrywała się z ludzi wierzących, wiary katolickiej i miejsc kultu katolickiego. Zaczęto niszczyć niektóre krzyże i kapliczki przydrożne[1]. Rozebrano także kapliczkę św. Jana Nepomucena. Figurę uratował woźny szkolny Jan Formela i ukrył w magazynie zbożowym[2]. Następnie rzeźba przeniesiona została do kruchty kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Po wojnie w latach osiemdziesiątych XX wieku próbowano odbudować kapliczkę na ulicy Kościelnej i umieścić w niej figurę. Bezskutecznie, ówczesne władze Rumi nie wyraziły na to zgody. Ostatecznie w 1990 roku z inicjatywy proboszcza Ireneusza Trzeszczaka i przy wsparciu finansowym Lidii i Heleny Burandt kapliczka św. Jana Nepomucena stanęła na dziedzińcu kościoła w Starej Rumi.


[1] Niezrozumiały był wybór przez okupanta obiektów do zniszczenia. Niektóre krzyże i kapliczki pozostawiono nienaruszone.

[2] Historia Rumi od pradziejów do 1945 roku, Rumia 2012 r., s. 292