Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Kalendarium

1387 – Przy Długich Ogrodach, poza obrębem miejskim powstał szpital dla zakaźnie chorych z kaplicą pod wezwaniem św. Barbary, określaną jako Barbara Capella, podporządkowany kościołowi Najświętszej Panny Marii.

 1436 – Kaplica św. Barbary została przebudowana. Otrzymała założenie halowe, dwunawowe, bez prezbiterium.

 1456 – Decyzją biskupa kujawskiego Jana Gruszczyńskiego w dniu 28 stycznia kaplica szpitalna św. Barbary podniesiona została do rangi kościoła parafialnego (jednego z sześciu w Gdańsku), przy którym powstała szkoła parafialna.

 1499 – Kościół spłonął. Pożary niszczyły go w latach 1537 i 1545. Został odbudowany i wzmocniony przyporami. Po odbudowie zmiany w religijności gdańszczan spowodowały przekształcenie świątyni na kościół luterański.

 1619-1620 - Wieża kościoła zwieńczona została hełmem renesansowym. Wieżę zdobił zegar zamontowany w 1613 roku.

 1726-1728 – Kościół uzyskał dodatkową od strony południowej nawę w stylu barokowym.

 1788 – Szkołę przy kościele św. Barbary przekształcono z łacińskiej na niemiecką.

 1806-1807 – W kościele umiejscowiono szpital wojskowy i magazyny.

 1945 – W wyniku działań wojennych zawaliły się ściany szczytowe, górna kondygnacja wieży oraz dachy, a wraz z nimi większość sklepień w północnych kaplicach oraz w arkadach oddzielających nawy.

 1956 – Rozpoczęto odbudowę kościoła.

 1959 – Świątynię przejął kościół katolicki.

 1961 – Odbudowano kościół bez nawy południowej, którą ostatecznie w 1966 roku rozebrano.

 1969 – Parafia otrzymała dzwony wieżowe.

 1972 – Zrekonstruowano wieżę kościelną.

Opis

Kościół św. Barbary w Gdańsku jest obecnie świątynia parafialną. Ma długość 36 m, szerokość 18 m, wysokość 10 m. Powierzchnia użytkowa wynosi 648 m2. Czterdziestometrowa wieża jak dawniej góruje nad Długimi Ogrodami. Umieszczone w niej trzy spiżowe dzwony to dar votum kapłanów diecezji magdeburskiej.

 Nowa ściana powstała po wyburzeniu nawy południowej jest ozdobiona nowoczesnymi witrażami ze szkła hutniczego projektu Barbary Massalskiej. Współczesny jest też wystrój prezbiterium. Kościół zdobi siedem zabytkowych rzeźb przekazanych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.