Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Do zakrystii od strony kościoła w południowym transepcie prowadzi portal z różnobarwnego marmuru. Dwie smukłe brązowe kolumny podtrzymują czarne belkowanie. Z czernią i brązem kontrastują białe nisze i herb opata Jana Grabińskiego (głowa wołu) oraz jego monogram.

Przy portalu znajduje się lawabo – urządzenie do symbolicznego obmycia rąk. Cynowa w drewnianej obudowie misa na wodę obudowana jest czarnym, brązowym i białym marmurem w kształcie portalu. Kolumny podtrzymują belkowanie, na którym widnieje napis „Lavamini, mundi estate” (obmyjcie się, czyści bądźcie - Iz. 1.16). Po bokach do pilastrów dołączono wygięte skrzydła z brązowego marmuru. Konstrukcję zwieńczają kule i herb opata Jana Grabińskiego.

Portal i lawabo ustawione zostały 15 października 1635 roku. Wykonane przez jednego nieznanego twórcę są jednorodne w wystroju i stanowią całość. W tej samej kolorystyce, przy lawabo, jest też przyścienne drewniane wieszadło na ręczniki.