Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Ołtarz św. Marcina jest ostatnim w cyklu dwunastu ołtarzy związanych tematycznie z życiem Jezusa Chrystusa. Dotyczy wniebowstąpienia. Dwa obrazy nieznanych malarzy w predelli i retabulum są połączone tematycznie i ukazują wydarzenia czasowo po sobie następujące. Dolny, niewielki obraz olejny na desce lipowej, przedstawia Jezusa w gronie uczniów udających się na Górę Oliwną w dniu wniebowstąpienia. Z lewej strony widoczne są mury z bramą w Jerozolimie. Powyżej, w retabulum, większy obraz ukazuje wniebowstąpienie. W otoczeniu aniołów błogosławiący Chrystus wznosi się do nieba. Poniżej z uwielbieniem spoglądają na Niego Maryja i jedenastu apostołów.

Obraz ujęty jest w dwie kolumny korynckie i ozdobne ucha. Kolumny podtrzymują belkowanie z herbem i insygniami opata Aleksandra Kęsowskiego oraz z rokiem zbudowania ołtarza – 1644. W zwieńczeniu, w niszy pomiędzy kolumnami widnieje figura św. Marcina na koniu, który dzieli się swoim płaszczem z biedakiem pochylonym u jego stóp. Po przeciwległych stronach stoją św. Robert z Molèsme z pastorałem oraz św. Jacek Odrowąż z monstrancją i figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jacek Odrowąż to święty związany z Gdańskiem. Założył on w 1227 roku klasztor dominikański przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku.