Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago


Do archikatedry prowadzą dwa wejścia, od strony zachodniej główne i boczne od północy.

Wejście główne ozdobione jest barokowym portalem. Po bokach podwójne kolumny korynckie stoją na cokołach dekorowanych gałązkami oliwnymi. Kolumny utrzymują belkowanie z herbem opata Antoniego Hackiego, dwoma puttami i wazami. Powyżej w zwieńczeniu widnieje tablica inskrypcyjna ozdobiona lizenami zdobionymi motywami kwiatowymi. Łaciński tekst na tablicy informuje: „Na większą chwałę Boga został założony kościół klasztorny Najświętszej Maryi Panny w Oliwie i zakonu cystersów w Roku Pańskim 1170 przez księcia pomorskiego Subisława i poświęcony Trójcy Przenajświętszej, Najświętszej Maryi Pannie i Bożej Rodzicielce, jak również miodoustemu świętemu Bernardowi, odbudowany przez najdostojniejszego opata oliwskiego Dawida Konarskiego, ozdobiony portalem przez najdostojniejszego opata oliwskiego Michała Antoniego Hackiego w Roku Pańskim 1688, a w Roku Pańskim 1771 upiększony nową fasadą przez czcigodny konwent”. Inicjały Hackiego i data wykonania portalu umieszczone są także na wewnętrznym zamku drzwi.

W 1910 roku przebito od strony północnej nowe wejście do kościoła obudowując go przedsionkiem. Portal zewnętrzny kruchty otrzymał kształt neobarokowy. 

         

 Fot. fot. Andrzej Zięba (CC BY-NC-ND 3.0 PL)