Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Przewodnik niniejszy o charakterze popularyzatorskim ma przybliżyć czytelnikowi kościół pocysterski w Oliwie, będący obecnie archikatedrą. Dać w miarę szeroką informację o świątyni i znajdujących się w niej zabytkach oraz zachęcić do zainteresowania się szerszymi opracowaniami dotyczącymi tego obiektu. Wśród wielu autorów podejmujących ten temat należy wymienić Franciszka Mamuszkę, Zygmunta Iwickiego, Macieja Kilarskiego, Jerzego Stankiewicza, Aleksandra Piwka, Kazimierza Dąbrowskiego i niemieckiego pisarza Heinza Lingerberga.

Układ przewodnika ułatwić ma zwiedzanie wnętrza archikatedry. Zabytki umieszczone na planie kościoła mają swoje odniesienia w treści i w fotografiach.