Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Nagrobek z piaskowca wykonany został w 1760 roku przez znanego rzeźbiarza gdańskiego Johanna Heinricha Meissnera. Składa się z sarkofagu spoczywającego na dwóch leżących lwach i obeliska, na którym widnieje herb i popiersie Georga von Hülsena. Kompozyję uzupełniają trzy putta. Napis łaciński na sarkofagu informuje o zasługach zmarłego. Georg von Hülsen był podkomorzym króla polskiego Augusta II Mocnego. Pod koniec życia przekazał majątek synom i zamieszkał w Gdańsku. Zmarł w 1737 roku. Obelisk ufundowali jego synowie Georg i Johann von Hülsen. Georg był biskupem smoleńskim a jego brat Johann wojewodą mińskim.

Za nagrobkiem widoczne jest częściowo odsłonięte romańskie przejście do pierwszego oratorium.