Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Stojący w ambicie kościoła marmurowy ołtarz wykonany w 1645 roku na polecenie opata Aleksandra Kęsowskiego poświęcony jest św. Janowi Chrzcicielowi. Zdobiące go rzeźby tematycznie związane są z postacią świętego. W nastawie ołtarza po bokach widnieją – archanioł Gabriel, zapowiadający narodzenie Jana i kapłan Zachariasz, ojciec św. Jana. W zwieńczeniu ołtarza dwie rzeźby to prorokini Anna po lewej stronie i matka Jana św. Elżbieta po prawej stronie. W polu środkowym pomiędzy kolumnami korynckimi płaskorzeźba przedstawia św. Jana Chrzciciela. W predelli umieszczono napis łaciński będący proroctwem Zachariasza dotyczącym jego syna: -„A i ty, dzieciątko, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując mu drogi” (Łk 1,76). Po bokach tablicy z inskrypcją w owalnych wgłębieniach widnieją błogosławiący Zbawiciel i Matka Boża.

W nastawie ołtarza, pomiędzy dwoma korynckimi kolumnami obraz na desce ilustruje Zmartwychwstanie Pańskie. Nad otwartym grobem unosi się w złotym blasku Jezus trzymający palmę zwycięstwa i flagę z krzyżem. W dolnej partii obrazu widać strażników grobu, którzy na widok zmartwychwstałego Chrystusa przerażeni w popłochu uciekają. Twórca obrazu jest nieznany.

Obok ołtarza stoi współczesna drewniana rzeźba autorstwa Antoniego Manulika świętej Matki Teresy z Kalkuty (Marii Teresy od Dzieciątka Jezus).