Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Swój obecny kształt ołtarz uzyskał w 1646 roku. Fundatorem był opat Aleksander Kęsowski (1641-1667). Twórca ołtarza jest nieznany. Obraz w retabulum z 1622 roku jest dziełem Hermana Hana. Przedstawia on Chrystusa w koronie cierniowej dźwigającego krzyż. Widać na nim czterech oprawców i św. Weronikę trzymającą chustę z odbitą twarzą Jezusa.

Po bokach obrazu dwie jońskie kolumny z kolorowego marmuru podtrzymują belkowanie, na którym widnieją herb Poraj z monogramem opata Aleksandra Kęsowskiego i datą wystawienia ołtarza. W zwieńczeniu dwie rzeźby przedstawiają św. Katarzynę Aleksandryjską z mieczem i połamanym kołem i św. Barbarę trzymającą wieżę.

W ołtarzu brakuje dwóch obrazów. W tondzie zwieńczenia zaginiony obraz przedstawiał św. Katarzynę. W predelli natomiast znajdowało się przedstawienie śmierci krzyżowej skazańców.