Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

Twórcą ołtarza Przemienienia Pańskiego jest prawdopodobnie Andreas Schlüter. Ufundował go opat Michał Antoni Hacki między rokiem 1683 a 1695. Jego herb umieszczony jest na szczycie ołtarza. Poniżej znajduje się niewielki obraz przedstawiający adorację Krzyża Świętego przez czterech świętych.

Dominującym elementem ołtarza jest obraz nieznanego artysty ujęty w dwie kolumny korynckie. Tematem dzieła jest przemienienie objawiające Chrystusa jako Syna Bożego. U stóp Jezusa są trzej jego uczniowie Piotr, Jakub i Jan, którzy dopuszczeni zostali do bliższego poznania tajemnicy mesjańskiej. Obok Jezusa ukazani są prorocy Mojżesz i Eliasz. Obraz jest wierną ilustracją fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza: -„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: - Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: - To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie” (Mt 17, 1-5).