Zabytki i historia Pomorza

Strona Zdzisława Skrago

W nawie północnej kościoła umieszczony jest ołtarz, na którym dominuje rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą Bolesną trzymającą martwe ciało Chrystusa – pieta. Wykonana została w drewnie lipowym przez Bürgera (Berlin- Lindenau) i zakupiona w 1910 roku za 1000 marek, gdy proboszczem parafii był ks. dr Franz Salesius Schröter. Początkowo zdobiła kaplicę Mariacką.

Naturalistycznie polichromowana rzeźba ujęta jest w historyzujące formy. Neoklasycystyczny portal, będący tłem przedstawienia, dekorowany jest złotym neorokokowym ornamentem roślinnym, puttami trzymającymi koronę i monogramem Marii.